שכונה ד'

לקוח שהגיע במטרה לקנות נכס שיהיה בו את "הרווח היזמי", הנכס נבדק ונמצא מתאים להשבחה והתוצאות לפניכם …