שכונה ד'

פרויקט שהתחיל בשתי דירות שאוחדו ושימשו כדירה אחת.. לא הרבה הצליחו להבין את הפונציאל שעומד מאחורי העסקה .. את שתי הדירות קנו משקיעים להם התבצע תהליך השבחה מקצה לקצה ! עם הזמן בוצע באזור פיתוח מיוחד והדירות מניבות תשואה נפלאה !