שכונה ד'

לקוחות מדהימים שהגיעו במטרה לרכוש דירה מוכנה ומניבה ובסוף החליטו לקנות דירה להשבחה הנתונים לפניכם, והדירה … מרשימה לא פחות מהנתונים !